fastilium.com
logo

NYHETER

Investor Relations

Fastilium Propoerty Group AB är upplöst efter beslut på bolagsstämman 7 februari 2023 att godkänna likvidatorns slutredovisning.

Per-Erik Tunroth, telefon +46 70 278 01 01 E-post: info@fastilium.se

07 Februari
16 Augusti

Kallelse till årstämma 16 augusti 2022

För att ha rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 8 augusti 2022

15 JUNI

Kallelse till årstämma 15 juni 2022

För att ha rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 7 juni 2022

15 DEC

Kallelse till extra bolagsstämma 15 december 2021

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 7 december

6 MAJ

Kallelse till årsstämma 7 juni 2021

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 4 juni 2020 och som anmält sig till...

12 MAJ

Kallelse till årsstämma 10 Juni 2020

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 4 juni 2020 och som anmält sig till...

15 MAJ

Kallelse till årsstämma 17 Juni 2019

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken...