För investerare

Kalendarium

  • 2017-02-06: Bokslutskommuniké 2016
  • 2017-03-13: Årsredovisning 2016
  • 2017-04-20: Årsstämma
  • 2017-04-28: Delårsrapport Q1
  • 2017-08-28: Delårsrapport Q2
  • 2017-11-20: Delårsrapport Q3