Styrelse och ledning

Styrelse
TED W. ROLLINS

Ordförande

Medgrundare av Valeo Groupe samt tidigare ordförande och VD för Campus Crest Group. Tidigare ledamot i Governance Committee för Fortegra Financial och styrelseledamot i Environmental Defence Fund.HELEN OLAUSSON

Styrelseledamot

Grundare av AB Jämtsol och VD i Årehus AB samt EkoNord Invest AB. Mångårig erfarenhet som styrelseledamot i flera företag inom detaljhandel, media och fastigheter.


CHRISTER ELMEHAGEN

Styrelseledamot

Tidigare erfarenheter som VD på AMF Pension samt flera ordförandeposter i bl.a. TradeDoubler, Koneo, Optimal Print, Deseven International och Micronic Laser Systems.

ANNA BRÅKENHIELM

Styrelseledamot 

Medieentreprenör med mångårig erfarenhet som VD för skandinaviska tv-produktionsbolag, bland annat Strix Television, ett bolag inom MTG samt VD och grundare till Silverback AB (nu ITV Studios Nordic).

JOSIE PLAUT

Styrelseledamot

Ingår i ledningsgruppen på Institute for the Built Environment på Colorado State University. Grundare till OCG Consulting.

Ledningsgrupp


MICHAEL ROLLINS

VD

Partner i TXG Capital LLC och President för Rollins Jamaica, ett fastighetsbolag. Styrelseledamot i Syracuse University Board of Visitors. Tidigare erfarenhet från private banking och wealth Kapitalförvaltning på bl.a. Credit Suisse, Morgan Stanley och Bear Stearns.

BRIAN SHARPE

EVP – Chief Construction and Facilities Officer

CFCO för Valeo Management Limited och CFCO för Fastilium Property Group. Tidigare ledande befattningar inom Campus Crest Group, på BBL Medical Facilities och seniorboendebolaget Senior Life Choice.

PER-ERIK TUNROTH

CFO

Mer än 25 års erfarenhet från både nationella och internationella företag. Tidigare verksam inom bolag som Nordea, Allianceplus, PayEx, Advokatfirman Delphi, Zacco, Econova.