Marknad

 

Studentboenden

en kraftigt växande marknad med hög efterfrågan

Den redan höga efterfrågan på studentboenden förväntas enbart öka. På global basis växer antalet universitetsstudenter kraftigt samtidigt som den internationella rörligheten blir allt större. Under perioden 2000-2011 nästan dubblerades antalet nyantagna universitetsstudenter, från 98 miljoner till 165 miljoner, och till år 2025 förväntas siffran överstiga 260 miljoner (Källa: Advance – Student housing: a new global asset class). På Fastiliums marknader, i Norden och Storbritannien samt på Irland, är efterfrågan på studentbostäder mycket stark och de större studentstäderna har ofta kraftig bostadsbrist.

För att hantera det ökade trycket behövs fler studentbostäder, men nybyggandet sker inte i närheten av den takt som krävs. Dessutom är dagens studentbostäder ofta dåligt anpassade till behoven hos dagens studenter. Här vill Fastilium göra skillnad.

Student-Accommodation_ADAPT1

Norden

ScandinavianMap-01-1024x613_ADAPT1 (1)