News

Ted W. Rollins tillträder som ny styrelseordförande i Fastilium

 • Ted W. Rollins tillträder som ny styrelseordförande i Fastilium

  Pressmeddelande                                                                                                                                         15 juni 2017

  Fastilium Property Group AB:s styrelseordförande, Bo Ronander, har beslutat att avgå från sin position och lämnar därmed styrelsen den 30 juni efter två år som ordförande. Styrelsen har inom sig valt Ted W. Rollins som ny styrelseordförande.

  Styrelsen i Fastilium Property Group AB har valt Ted W. Rollins som ny ordförande fram till dess en ny ordförande valts av nästa bolagsstämma som hålls i april 2018. Han har varit medlem i Fastiliums styrelse sedan 2015 och är idag en av huvudägarna i bolaget. Ted W. Rollins är medgrundare av Valeo Groupe. Han har tidigare varit ordförande och VD för Campus Crest Group, ledamot i Governance Committee för Fortegra Financial samt styrelseledamot i Environmental Defense Fund och The Center for Living Environments and Regeneration (“CLEAR”).

  Ted W. Rollins, ny styrelseordförande i Fastilium kommenterar:

  ”Fastilium befinner sig i en aktiv fas där både styrelse och företagsledning arbetar hårt för att kunna påbörja och realisera initierade fastighetsprojekt. Vi räknar med att uppförandet av studentboenden i Köpenhamn startar under de närmaste kvartalen, med ambitioner att på sikt kunna utveckla en bred projektportfölj av studentboenden i Norden, Storbritannien och på Irland. I min roll som ny ordförande kommer jag att säkerställa att styrelsen effektivt stöder ledningen i denna process.”

  Bo Ronander, tidigare styrelseordförande i Fastilium kommenterar:

  ”Det är med vemod, men också med stolthet och förväntan som jag bestämt mig för att inte fortsätta som ordförande i Fastilium. Som aktiv pensionär kommer jag istället att ägna min tid åt egna projekt. Under mina år som styrelseordförande har vi lagt grunden och Fastilium är idag under uppbyggnad för att bli ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder. Nu är tid för nästa ordförande att ta över.”

  Efter att ovannämnda förändring registrerats kommer styrelsen i Fastilium Property Group AB att bestå av följande medlemmar utsedda av bolagsstämman 2017:

  • Ted W. Rollins, styrelseordförande
  • Helen Olausson
  • Christer Elmehagen
  • Anna Bråkenhielm
  • Josie Plaut

   

  För ytterligare information kontakta:

  Ted W. Rollins, styrelseordförande, mobil + 46 735 145 040
  Michael Rollins, VD, mobil + 46 735 145 040
  Per-Erik Tunroth, CFO, mobil + 46 735 145 041
  E-mail: info@fastilium.se

  Om Fastilium Property Group AB

  Fastilium Property Group AB är ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder i Norden och Storbritannien samt på Irland. Fastilium verkar utifrån en beprövad, skalbar och lönsam plattform, som bygger på omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och studentbostäder i styrelse och ledning. Fastiliums huvudkontor ligger i Stockholm. www.fastilium.se

  Comments are closed.