News

Fastilium släpper bokslutskommuniké för 2016

 • Fastilium släpper bokslutskommuniké för 2016

  Fastilium Property Group AB tillkännagav idag resultatet för helåret 2016.

  • Årets resultat uppgick till 5,6 (-6,7) MSEK
  • Soliditeten uppgick till 94 (71)%
  • Den fulltecknade nyemissionen om 14 934 500 aktier slutfördes under perioden
  • Dotterbolaget Tripep AB med tillhörande patentportfölj avyttrades. Intäkter från försäljningen uppgick till 14,9 MSEK
  • Fastilium erlade i september depositioner för att säkerställa byggprojekt i Birmingham och Sheffield, Storbritannien

  Kommentar från Bo Ronander, styrelseordförande

  ”Fastilium är i ett spännande skede och det är med stor förväntan inför 2017 som vi summerar 2016. Året som gått präglades av konsolidering och förberedelser för att göra Fastilium börsfäigt. Nu står ett nytt år framför oss och jag kan med tillfredsställelse se att flera ansträngningar börjar bära frukt.

  Vi har fokuserat på att stärka Fastiliums ekonomiska ställning och lyckats väl med detta. Samtidigt har vi avslutat kapitlet gällande den medicinska verksamheten och vi lämnade i början av 2017 in en ansökan om notering vid NGM i Stockholm.

  2017 kommer vara året då Fastilium fullt ut kan fokusera på fastighetsverksamheten. Vi räknar med att uppförandet av boendena startar i ett eller flera av de initierade projekten, projekt som både styrelsen och företagsledningen arbetat hårt för att kunna realisera. Vi går nu in i 2017 med goda förutsättningar att på sikt kunna utveckla en bred projektportfölj av studentboenden, i Norden och Storbritannien samt på Irland.”

   

  170206 Fastilium Bokslut

  Fastiliums hela Bokslutskommuniké 2016.

  För ytterligare information kontakta:
  Michael Rollins, VD, mobil + 46 735 145 040

  Per-Erik Tunroth, CFO, mobil + 46 735 145 041

  E-mail: info@fastilium.se

   

  Om Fastilium Property Group AB

  Fastilium Property Group AB är ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder i Norden och Storbritannien samt på Irland. Fastilium verkar utifrån en beprövad, skalbar och lönsam plattform, som bygger på omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och studentbostäder i styrelse och ledning. Fastiliums huvudkontor ligger i Stockholm.  www.fastilium.se

  Comments are closed.