News

Fastiliums företrädesemission fulltecknad

 • Fastiliums företrädesemission fulltecknad

  Fastilium Property Group AB:s företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 juni 2016, har tecknats till fullo. Genom nyemissionen ökar Fastiliums aktiekapital med cirka 14,9 MSEK.

  ”Fastilium är i färd med att utveckla en bred projektportfölj i ledande studentstäder i Norden och Storbritannien samt på Irland. Vi är väldigt glada över att gensvaret för emissionen har varit så positivt från såväl interna som externa aktieägare. Närmare 60 procent av aktierna har tecknats av våra befintliga aktieägare, och cirka 35 procent av styrelsen och ledningen. Jag vill tacka våra aktieägare, såväl gamla som nya, för deras stöd och förtroende. Vi ser fram emot att ta nästa steg på Fastiliums resa som fastighetsbolag”, säger Michael Rollins, VD Fastilium Property Group.

  De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

  Genom företrädesemissionen ökar Fastiliums aktiekapital med 14 934 500 SEK, från 61 335 231 SEK till 76 269 731 SEK, och det totala antalet stamaktier ökar med 14 934 500, från 61 335 231 till 76 269 731 när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna utgör 19,6 procent av samtliga utestående aktier.

  Fastilium har inlett arbetet med att åter notera Fastiliums aktie vid en svensk marknadsplats under andra halvåret 2016.

  Eminova Fondkommission AB var finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

  160711 Pressmeddelande Företrädesemission fulltecknad

  För ytterligare information kontakta:
  Michael Rollins, VD

  Telefon: +1 302 893-0413

  E-mail: info@fastilium.se

   

  Om Fastilium Property Group AB

  Fastilium Property Group AB är ett fastighetsbolag med fokus på studentbostäder i Norden och Storbritannien samt på Irland. Fastilium verkar utifrån en beprövad, skalbar och lönsam plattform, som bygger på omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och studentbostäder i styrelse och ledning. Fastiliums huvudkontor ligger i Stockholm.  www.fastilium.se

  Leave a comment

  Required fields are marked *