News

Fastilium Property Group AB: Genomför företrädesemission om 17,9 MSEK

 • Fastilium Property Group AB: Genomför företrädesemission om 17,9 MSEK

  Fastilium genomför en företrädesemission om ca 17,9 MSEK.

  Styrelsen i Fastilium Property Group AB (publ) har den 18 maj 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 juni 2015, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 14 934 500 aktier. Vid fullt utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 14 934 500,00 SEK.

  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkommer bolagets aktieägare, varvid fjorton (14), befintliga aktier, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
  • Teckningskurs är 1,20 kr per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 25 maj 2016.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 27 maj till och med den 10 juni 2016, genom samtidig betalning. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.
  • Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
  • Ingen organiserad handel i teckningsrätter eller BTA kommer att förekomma.

   

  Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar.
  Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från www.fastilium.se samt www.eminova.se.

   

  Pressmeddelandet i PDF: Fastilium Property Group AB: Genomför företrädesemission om 17,9 MSEK

  För ytterligare information kontakta
  Niklas Personne, CFO, mobil +46-76-3945166.
  Michael Rollins, CEO, mobil + 1 302 893-0413

   

  Leave a comment

  Required fields are marked *